- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Ocheretnyi, Volodymyr O., Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy, Khmelnytskyi

O

Odud, Oksana A., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv
Odud, Oksana A., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv
Ohiienko, Olena I., Institute of Pedagogical Education and Education for the Adults of NAPS of Ukraine, Kyiv

L

Ohnivchuk, Lesia М., Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

N

Olefirenko, Nadiia V., H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv
Olefirenko, Nadiia V., Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkiv
Olefirenko, Nadiia V., Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkiv

V

Oleksenko, Viacheslav M., Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv
Oleksenko, Viacheslav M., National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

N

Oleksiuk, Natalia V., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv
Oleksiuk, Natalia V., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

O

Oleksiuk, Olesia R., Ternopil regional municipal institute of postgraduate education, Ternopil

V

Oleksiuk, Vasyl P., Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil

O

Oleksyuk, Olessia R., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv
Oleksyuk, Olesya R., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

V

Oleksyuk, Vasyl P., Ternopil V. Hnatyuk National Pedagogical University, Ternopil
Oleksyuk, Vasyl P., Ternopil V. Hnatyuk National Pedagogical University, Ternopil
Oleksyuk, Vasyl P., Ternopil V.Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil
Oleksyuk, Vasyl P., Ternopil V.Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil

1 - 20 of 75 items    1 2 3 4 > >>