- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

O

Padalka, Oleg S., National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv
Palamarchuk, Olga M., Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskiy State Pedagogical University, Vinnytsia
Palamarchuk, Olha M., Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhailo Kotsiubinsky, Vinnitsa

L

Panchenko, Liubov F., National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

T

Panchenko, Tetiana D., Odessa National Maritime University, Odessa

O

Panin, Oleksii V., Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnytsky, Melitopol

S

Pankevych, Serhiy H., Lutsk National Technical University, Lutsk

V

Papizhuk, Valentyna O., Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr

N

Parfyonova, Natalia D., V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv
Parfyonova, Natalia D., V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

V

Parzhnytsky, Victor V., Institute of Innovation Technologies and Educational Content of Ministry of Education, Science, Youth and Sports of Ukraine, Kyiv
Pasichnyk, Volodymyr V., Lviv Polytechnic National University, Lviv
Pasichnyk, Volodymyr V., Lviv Polytechnic National University, Lviv
Pasichnyk, Volodymyr V., Lviv Polytechnic National University, Lviv

Y

Pasikhov, Yurii Ya., School #17, Vinnytsya

O

Pastovenskyi, Oleksandr V., Zhytomyr Regional State Administration, Zhytomyr

I

Patrakeiev, Ihor M., O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

G

Patrimonio, Gereo A., Zamboanga del Norte Provincial Government

I

Pavlenko, Iryna M., Sumy Regional Institute of Post-graduate Pedagogical Education, Sumy

O

Pavlenko, Olena O., Academy of Customs Service of Ukraine, Dnipropetrovsk
Pavlenko, Olena O., Academy of Customs Service of Ukraine, Dnipropetrovsk
Pavlenko, Olena O., Academy of Customs Service of Ukraine, Dnipropetrovsk

N

Pavlyshyna, Nataliia B., Private Higher Educational Establishment «Academy of Recreational Technologies and Law», Lutsk
Paziura, Nataliia V., National Aviation University, Kyiv

Y

Pelekh, Yurii V., Institute of Higher Education of NAPS of Ukraine, Kyiv

A

Perig, Alexander V., Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk

M

Pertsev, Mykhailo A., Cleverdia, Ltd, Kyiv

O

Petkov, Oleksandr O., National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv
Petkov, Oleksandr O., National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov
Petkov, Oleksandr O., Scientific-and-Research Planning-and-Design Institute “Molniya” of National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv
Petkov, Oleksandr O., Scientific-and-Research Planning-and-Design Institute “Molniya” of National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

M

Petkova, Maryna O., Design -&- Research Institute "Molniya", National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov
Petkova, Maryna O., Design -&- Research Institute "Molniya", National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov

S

Petrenko, Serhii V., Rivne State University of Humanities, Rivne
Petrov, Serhiy O., Sumy State University, Sumy

L

Petrova, Larysa H., Sumy Regional Institute of Postgraduate Teacher Education, Sumy

S

Petrovych, Sergii D., Vinnytsia College NUFT, Vinnytsia
Petrovych, Sergii D., Vinnytsya College NUFT, Vinnytsya

V

Petrushko, Vasyl A., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

L

Petukhova, Liubov Ye., Kherson State University, Kherson
Petukhova, Liubov Ye., Kherson State University, Kherson

I

Pichuhina, Iryna S., Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAPS of Ukraine, Kyiv

O

Pinchuk, Olga P., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv
Pinchuk, Olga P., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv
Pinchuk, Olga P., Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv
Pinchuk, Olga P., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv
Pinchuk, Olga P., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

M

Pirko, Maryna V., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv
Pirko, Maryna V., Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

P

Plaskura, Paweł, Faculty of Social Sciences, Jan Kochanowski University, Branch in Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski
Plaskura, Paweł, Jan Kochanowski University, Branch in Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski

M

Pleskach, Mykhailo L., Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv

I

Plish, Iryna V., Kindergarten «Forest Tale» with in-depth study of foreign languages, Kyiv
Plish, Iryna V., Private gymnasium “Apogey”, Kyiv
Pochekalin, Ihor M., National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi

S

Pochtoviuk, Svitlana I., Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University, Kremenchuk
Pochtoviuk, Svitlana I., National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

I

Podik, Ivanna I., Research Institute of Fiscal Policy at the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

S

Podlasov, Serhii O., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

O

Podolyan, Oksana M., Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University, Cherkasy

P

Pokrovska, Pokrovska L., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

D

Pokryshen, Dmytro A., Chernihiv Regional Institute of Post-graduate Pedagogical Education named after K. D. Ushinsky Chernihiv
Pokryshen, Dmytro A., Chernihiv Regional Institute of Post-graduate Pedagogical Education named after K. D. Ushinsky Chernihiv
Pokryshen, Dmytro A., Chernihiv Regional Institute of Post-graduate Pedagogical Education named after K. D. Ushinsky Chernihiv
Pokryshen, Dmytro A., Chernihiv Regional Institute of Post-graduate Pedagogical Education named after K. D. Ushinsky, Chernihiv
Pokryshen, Dmytro A., National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv
Pokryshen, Dmytro A., National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

A

Pokulevska, Anna I., Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rih

Z

Polianychko, Zoia O., Kyiv National Linguistic University, Kyiv

N

Polikhun, Nataliia I., Gifted Child Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

O

Pomortseva, Olena Ye., O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv
Pomortseva, Olena Ye., O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

S

Pomyrcha, Svitlana V., SHEI “Donbas State Pedagogical University”, Sloviansk

O

Ponomarenko, Oksana G., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

N

Ponomarova, Nataliia О., G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv

E

Popechitelev, Evgeniy P., St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI", Saint-Petersburg

M

Popel, Maia V., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv
Popel, Maiia V., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv

I

Poplavska, Inna V., V. Hnatiuk National Pedagogical University in Ternopil, Ternopil

N

Poplavska, Nataliia M., V. Hnatiuk National Pedagogical University in Ternopil, Ternopil

O

Popov, Oleksandr O., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», м. Київ

M

Popova, Maryna A., SC "Minor Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

O

Popova, Oleksandra V., State institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky”, Odesa
Popovskyi, Oleksandr I., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

N

Popovych, Nataliia M., Mukachevo State University, Mukachevo
Popovych, Nataliіa М., Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

A

Popovychenko, Andriy A., Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

O

Postoienko, Oksana V., O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

T

Poyasok, Tamara B., Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

S

Poyda, Serhiy A., Vinnytsia Regional Institute of Pedagogical Staff Post-Graduate Education, Vinnytsia

M

Pradivliannyi, Mykola G., Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

N

Prilutska, Nataliia S., Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv
Prilutska, Nataliia S., Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr
Prilutska, Nataliia S., Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

L

Primova, Liudmyla O., Sumy State University, Sumy

M

Prodayko, Miroslava Yu., Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

K

Proshchaev, Kirill I., Federal State Educational Institution of professional education "Institute for Advanced Studies of the Federal Medical and Biological Agency", Moscow

V

Proshkin, Volodymyr V., Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

A

Protasov, Anatolii H., National Technical University of Ukraine 'Kyiv Polytechnic Institute', Kyiv

S

Protska, Svitlana M., Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAES of Ukraine, Kyiv

I

Protsko, Ihor V., National Technical University of Ukraine ‘Kyiv Polytechnic Institute’, Kyiv

S

Prots’ka, Svitlana M., National Pedagogical University named after M. P.Drahomanov, Kyiv
Pryima, Serhii M., Melitopol Bohdan Khmelnytsky State Pedagogical University, Melitopol
Pryima, Serhii M., Tavria State Agrotechnological University, Melitopol
Pryima, Serhii M., Tavria State Agrotechnological University, Melitopol
Pryima, Serhiy M., Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnytsky, Melitopol

I

Puchkov, Ihor R., SHEI “Donbas State Pedagogical University”, Sloviansk

T

Pushkareva, Tamara O., Institute modernization of educational content, Kyiv

A

Pylypchuk, Anatolii Yu., Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv
Pylypchuk, Anatolii Yu., Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

L

Pylypchuk, Liudmyla H., Institute of Problems of Education of NAPS of Ukraine, Kyiv

S

Pytel, Sławomir, University of Silesia in Katowice, Katowice

O

Pyvovar, Olena M., O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

1 - 113 of 113 items