BOGACHKOV, Yuriy M.; BYKOV, Valeriy Yu.; KRASNOSHAPKA, Volodymyr O.; KUKHARENKO, Volodymyr M.; PASIKHOV, Yurii Ya. PROJECT CONCEPT “DISTANCE LEARNING OF PUPILS". Information Technologies and Learning Tools, [S. l.], v. 13, n. 5, 2010. DOI: 10.33407/itlt.v13i5.186. Disponível em: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/186.. Acesso em: 23 apr. 2024.