INTEGRATED SUPPORT PROGRAM ENVIRONMENT FOR "MATLOG" DISTANCE LEARNING COURSE: CONCEPT, ARCHITECTURE AND REALIZATION

  • Yurii I. Sinko Kherson State University, Kherson
Keywords: mathematical logic integrated program environment, information technologies of training, distance learning, program-pedagogical means, means of training, component, practical mathematical activity

Abstract

In the article the conceptual approach to construction of own mathematics training program systems with support of practical mathematical activity and use them as components of distance learning system is submitted; the basic requirements and architecture of such program systems, principles and technologies of realization are considered.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Yurii I. Sinko, Kherson State University, Kherson
старший преподаватель кафедры информатики

References

Жалдак М. І. Комп'ютер на уроках математики: Посібник для вчителів / М. І. Жалдак. – К. : РННЦ «Дініт», 2003. – 324 с.

Інформаційні технології в аналітичній геометрії: Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей університетів / [Раков С. А., Горох В. П., Олійник Т. О. та ін.]. – Харків: ХДПУ, 2000. – 189 с.

Круглик В. С. Система дистанційного навчання “Web-Almir”: Концепція та реалізація / В. С. Круглик // Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – №3(10) – 2005. – С.119–127.

Львов М. С. Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом / М. С. Львов, О. В. Співаковский, В. С. Круглик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. №2. Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. / Редкол. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – №3(10). – 2005. – 380 с. (С. 153-159).

Львов М. С. Методы проектирования систем компьютерной поддержки математического образования / М. С. Львов, А. В. Спиваковский // Материалы международной конференции по математическому моделированию [“Математические модели и современные информационные технологии”]. – Херсон, 3-6 сент. 1998. – С. 101–110.

Львов М. Алгебра з комп‘ютером / М. Львов, Н. Львова. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с.

Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід / [О. В. Співаковський, М. С. Львов, Г. М. Кравцов та ін.] // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002.– №2 (20). – С. 17–21.

Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід / [О. В. Співаковський, М. С. Львов, Г. М. Кравцов та ін.] // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – №3 (21). – С. 23–26.

Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід / [О. В. Співаковський, М. С. Львов, Г. М. Кравцов та ін.] // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002.– №4 (22).– С. 24–28.

Сінько Ю. І. Інтегроване програмне середовище системи навчання математичної логіки «МатЛог» [Електронний ресурс] / Ю. І. Сінько // Інформаційні технології і засоби навчання. – Жовтень 2007. – №3. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em3/emg.html.

Сінько Ю. І. Методичні особливості вивчення деяких тем розділу «Алгебра висловлень» з використанням інтегрованого програмного середовища «МатЛог» / Ю. І. Сінько // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. / Редрада. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – №6(13). – С.158–165.

Сінько Ю. І. Організаційні форми методичної системи навчання математичної логіки з використанням інформаційних технологій / Ю. І. Сінько // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. пр. Випуск VII: В 3-х томах. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2008. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – С. 45–56.

Сінько Ю. І. Методичні рекомендації вивчення теми «Нормальні форми для формул алгебри висловлень» з використанням інтегрованого програмного середовища «МатЛог» / Сінько Ю. І. // Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. пр. Випуск 2.– Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – С.130–139.

Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей / О. В. Співаковський. – Херсон : Айлант, 2003. – 224 с.

Співаковський О. В. Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід / О. В. Співаковський, В. С. Круглик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. / Редкол. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2005. – №2(9). – С. 31–42.

How to Cite
Sinko, Y. I. (1). INTEGRATED SUPPORT PROGRAM ENVIRONMENT FOR "MATLOG" DISTANCE LEARNING COURSE: CONCEPT, ARCHITECTURE AND REALIZATION. Information Technologies and Learning Tools, 9(1). https://doi.org/10.33407/itlt.v9i1.33
Section
Distance learning in modern pedagogical systems