Vol 4, No 3 (2007)

The issue was approved by the Scientific Board of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Minutes № 10, December  20, 2007)

Table of Contents

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment

Natalia T. Zadorozhna, Tetyana V. Kuznetsova, Tetiana R. Sotnykova
Olena O. Hrytsenchuk
Valeriy Yu. Bykov, Valentyna V. Hapon, Mykhailo L. Pleskach
Anzhelika D. Tsymbalaru
Yevheniia M. Smyrnova-Trybulska
Olena I. Bondarchuk

ICT focused pedagogical technologies and information educational resources

Nataliia V. Soroko
Olga M. Naumenko
Valeriy Yu. Bykov, Anatolii Yu. Pylypchuk
Olena V. Anishchenko
Iryna V. Demura

Learning tools in modern pedagogical systems

Zoya V. Savchenko
Maria D. Tukalo
Yuriy M. Bogachkov, Pavlo S. Ukhan
Olga P. Pinchuk
Svitlana M. Ivanova
Taisiia H. Omelchenko, Nataliia A. Dzhandzhhava
Oleh V. Zaporozhets