THE MODEL OF THE «HISTORY OF PEDAGOGICS» COURSE LEARNING PROCESS WITH USING THE MULTIMEDIA ENCYCLOPAEDIA

Authors

  • Liubov Ye. Petukhova Kherson State University, Kherson

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v3i2.264

Keywords:

information communication technologies, professional preparation of teachers, primary education, preschool education, information communication pedagogical environment

Abstract

The article is devoted to researching the question of the effective use of information communication technologies in the process of professional preparation of future teachers of primary and preschool education. The outgoing positions of effective organization of educational process and elements of model of construction the «History of pedagogics» course on the basis of using the information communication pedagogical environment are presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Liubov Ye. Petukhova, Kherson State University, Kherson

доцент кафедры педагогики дошкольного воспитания и начального обучения, декан факультета дошкольного и начального образования

References

Архипова О.А. Опыт обучения преподавателей-гуманитариев созданию мультимедийных электронных изданий и использования их в учебном процессе. http://www.ito.su/2003/I/3/I-3-2142.html .

Андрієвський Б.М., Петухова Л.Є. Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів. Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 176 с.

Воробйова С. Структура, критерії, рівні готовності студентів до творчого рішення дидактичних задач // Рідна школа. – 2002. – № 4. – С. 42–45.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 351 с.

Пєтухова Л.Є. Новітні підходи до формування професійних компетенцій майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти // Початкова школа. – 2007.– №3. – С. 1–3.

Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): Монографія. – Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня», Видавництво «Козацький вал», 2004. – 500 с.

Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей. – Херсон: Айлант, 2003. – 229 с.

How to Cite

Petukhova, L. Y. (2010). THE MODEL OF THE «HISTORY OF PEDAGOGICS» COURSE LEARNING PROCESS WITH USING THE MULTIMEDIA ENCYCLOPAEDIA. Information Technologies and Learning Tools, 3(2). https://doi.org/10.33407/itlt.v3i2.264

Issue

Section

Learning tools in modern pedagogical systems