DEVELOPMENT OF MAPLE IN TRAINING HIGHER MATHEMATICS

Volodymyr M. Mykhalevych, Yaroslav V. Krupskyy

Abstract

The relevance of the material presented in this paper due to the need to develop and implement new information technologies in teaching higher mathematics with the use of systems of symbolic mathematics. Brief analysis of the Maple and Mathematica is given. The basic results of authors on working out of a training complex on higher mathematics are given. The complex was created in an environment of symbolic mathematics Maple. Procedure simulators, which give the whole process of model solutions of mathematical problems are a major element of the complex. The results of such procedures for typical problems from different sections of higher mathematics in accordance with the program for technical universities are represented. Questions the benefits and methods of using such programs, in particular those related to deficits of licensed copies of Maple was touched.


Keywords

procedure simulators; symbolic computation; Maple; higher mathematicsReferences

Биков В. Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 1(15). – Режим доступу до журн.: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

Михалевич В. М. Навчально-контролюючий Maple – комплекс з вищої математики / Володимир Маркусович Михалевич // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2004. – № 1. – С. 74–78.

Михалевич В. М. Ключові проблеми створення навчально- контролюючого комплексу з дисциплін математичного спрямування / Володимир Маркусович Михалевич / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми / Зб. наук. прац. – Випуск 10 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2006. – С. 391–397.

Аладьев В. З. Основы программирования в Maple / Аладьев Виктор Захарович. – Таллинн, 2006. – 301 с. ISBN 9985-9508-1-X, 978-9985-9508-1-4.

Аладьев В. З. Эффективная работа в Maple 6/7 / Аладьев Виктор Захарович. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 336 с. ISBN 5-93208-085-X.

Татарников О. Обзор программ для символьной математики. “КомпьютерПресс”. – 2006. – №7. – Режим доступу: http://www.compress.ru/article.aspx?id=16152&iid=759#begin.

Михалевич В. М., Крупський Я. В. Аналіз сучасного стану питань генерування завдань з вищої математики. / Михалевич В., Крупський Я. / «Інтернет – Освіта – Наука – 2006», п’ята міжнародна конференція ІОН – 2006, 10–14 жовтня, 2006 р. Збірник матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 31–34.

Михалевич В. М. Математична модель генерування завдань з невизначених інтегралів / Михалевич В., Крупський Я. /Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми// Зб. наук. прац. – Випуск 15 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2007. – С. 193–197.

Михалевич В. М. Математичні моделі генерування завдань з інтегрування частинами невизначених інтегралів / Михалевич В. М., Крупський Я. В., Шевчук О. І. – Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 1. – С. 116–122.

Михалевич В. М. Методика створення генераторів завдань з математики / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми / Михалевич В., Крупський Я. /Зб. наук. прац. – Випуск 16 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С. 416–420.

Крупський Я. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні диференційного числення (за допомогою Maple-технологій) / Крупський Ярослав Володимирович Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми 2010 / Зб. наук. прац. – Випуск 26 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – С. 339–344.

Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: критерії внутрішнього оцінювання якості [Електронний ресурс] / О. М. Спірін / Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 5(19). – Режим доступу до журн.: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.


DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v21i1.330Copyright (c) 2011 Volodymyr M. Mykhalevych, Yaroslav V. Krupskyy


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.