Vol 58, No 2 (2017)

DEDICATED TO THE 25TH ANNIVERSARY OF THE NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCES OF UKRAINE

The issue was approved by the Scientific Board of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Minutes №4, April 26, 2017)

In the photo: the lesson in the elementary school "The water ordinary and unusual", school № 27, Kiev.
Festival of STEM-subjects "Science on Stage".

Table of Contents

ICT and learning tools in primary and secondary education

Waheeb Ahmed, Babu Anto
PDF
1-10

ICT and learning tools in vocational education and training

Viacheslav V. Osadchyi, Iryna V. Krasheninnik
11-25
Lyudmyla G. Gavrilova
26-37
Viacheslav V. Osadchyi, Svitlana V. Symonenko
38-48

ICT and learning tools in the system of higher education

Ihor H. Bloshchynskyi
49-58
Valentyna I. Bobrytska, Svitlana M. Protska
59-66
Yaroslav M. Hlynsky, Dmytro V. Fedasiuk, Victoriia A. Riazhska
67-78
Olesia L. Dyshko
79-87
Svitlana M. Konovalenko
88-97
Oksana K. Kornosenko, Oksana V. Danysko
98-107
Khalid Hussain K. Moukali, Muhammad Noman Saeed
PDF
108-117
Rozi Souzanzan, Mohammad Sadegh Bagheri
PDF
118-128
Gürcan Çetin, Osman Özkaraca, Murat Sakal, Ercüment Güvenç
PDF
129-140
Iryna Yu. Shahina
141-154
Nataliia M. Shulska, Nataliia M. Matviichuk
155-168

Open information and educational space and information protection

Tetiana Ya. Vdovychyn
169-181