ORGANIZATION AND EDUCATION PROBLEMS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES INTRODUCTION INTO THE GENERAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v14i6.210

Keywords:

information and communication technologies, ICT introduction, interactive board, multimedia system, informatization of the system of education

Abstract

In the article it has been analized the situation with ICT introduction into the general educational establishments, use of interactive boards and multimedia systems by pedagogical staff of Kyiv’s Obolon district.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Svitlana G. Lytvynova, Department of Education of Obolon district, Kyiv

начальник методического центра информационных технологий

References

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2009. – 684 с.: іл.

Звягина А. С. Методические средства подготовки будущих учителей информатики для осуществления профильного обучения: Дис… канд. пед. наук: 13.00.02. – М., 2005.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Морзе Н. В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом на уроці? // Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – № 2. – 25 с.

Пшукова М. М. Методические аспекты совершенствования подготовки учителей школ в области информационной компетентности в системе повышения квалификации: На примере подготовки учителей информатики: Дис… канд. пед. наук: 13.00.02. – М., 2003

Кремень В. Г. Суспільство знань і якісна освіта // Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта», № 13 – 14, 21–27 березня 2007 р.

Богатырь Б. Н. Система образования России как объект информатизации // Школа-семинар «Создание единого информационного пространства системы образования» (г. Москва, 3–5 нояб. 1998г.). – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1998.

How to Cite

[1]
S. G. Lytvynova, “ORGANIZATION AND EDUCATION PROBLEMS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES INTRODUCTION INTO THE GENERAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS”, ITLT, vol. 14, no. 6, Aug. 2010.

Issue

Section

ICT focused pedagogical technologies and information educational resources

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>