Vol 60, No 4 (2017)

DEDICATED TO THE 25TH ANNIVERSARY OF THE NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCES OF UKRAINE

The issue was approved by the Scientific Board of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Minutes №9, September 28, 2017)

In the photo: the seminar for participants of the regional innovative educational project "Cloud-oriented educational environment for learning students the Ukrainian language".

Table of Contents

The methodology, theory and history of the use of ICT in education

Valeriy Yu. Bykov, Oleg M. Spirin, Yurii S. Ramskyi, Vasyl M. Franchuk, Nataliia P. Franchuk, Anna V. Іatsyshyn
1-16
Halyna O. Vaskivska, Serhiy V. Kosianchuk, Halyna M. Skyba
PDF
17-27
Olga P. Pinchuk, Svitlana G. Lytvynova, Oleksandr Yu. Burov
28-45
Renat Ya. Rizhniak
46-57

ICT and learning tools in primary and secondary education

Vasyl I. Kovalchuk, Iryna P. Vorotnykova
58-76
Olga E. Konevshchynska
77-86
Liliia V. Meleshko
87-94

ICT and learning tools in the higher education establishments

Uğur Ayvaz, Hüseyin Gürüler, Mehmet Osman Devrim
PDF
95-104
Svitlana M. Amelina, Rostyslav O. Tarasenko
105-115
Nadiia M. Boliubash
116-127
Vladyslav Ye. Velychko
128-140
Olena G. Glazunova, Tetiana V. Voloshyna, Nataliia Dorosh
PDF
141-154
Oksana I. Ivanova
PDF
155-165
Kateryna A. Ivanova, Oleksandr M. Alekseev
166-180
Inna V. Knysh, Nataliia V. Kochubei
181-194
Olena Ye. Kravets, Iryna M. Svyrydenko
195-204
Yaroslava A. Krapchatova
PDF
205-219
Nataliia V. Morze, Olena G. Glazunova, Olena H. Kuzminska
220-238
Stanislav M. Nikolaienko, Vasyl D. Shynkaruk, Vasyl I. Kovalchuk, Artur B. Kocharyan
239-253
Paweł Plaskura
PDF
254-263
Ivanna I. Podik
264-274
Oleg M. Spirin, Tetiana A. Vakaliuk
275-287
Svitlana V. Shyyka
288-299

ICT and learning tools in vocational education and training

Liudmyla H. Havrilova, Olena V. Yaburova, Olena Ye. Ishutina
300-311
Vira V. Kotkova
312-323

ICT to support psychological and educational research

Liliia A. Luparenko
324-343