THEORY AND METHODOLOGY OF ICT APPLICATION INTO A SOCIAL STUDY IN ABROAD AND UKRAINE: GENERAL APPROACHES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v19i5.341

Keywords:

information and communication technology (ICT), social science, secondary education

Abstract

The article presents an analysis of theoretical and methodological foundations of the implementation of information and communication technology (ICT) in secondary education and particularly in the social sciences in Western Europe, USA and Ukraine today. Materials and documents of UNDP, Council of Europe, the Organization of European Cooperation and Development (OECD) and documents legal and regulatory framework of education, school curricula and programs of foreign countries and Ukraine were researched. There are outlined approaches ICT use in subject areas of Social cycle of secondary school, the article covers some directions of national education strategies for using ICT in Western Europe, USA and Ukraine and prospects of development.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olena O. Hrytsenchuk, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

науковий співробітник Інформаційно- аналітичного відділу педагогічних інновацій

References

Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. №1239 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1239-98-%EF.

Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за ред. В. Г. Кременя. – К., 2009. – С. 185.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атака, 2008. – 684 с.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України. – 2004. – № 5. – С.2–4.

Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 рр., / Офіційний вісник України. - 2005. - № 49. – С. 30-58.

Дятлова О.М. Інтегративний підхід до навчання суспільствознавства в загальноосвітніх школах України (20-ті - 30-ті рр. XX століття) : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02./ Дятлова Олена Миколаївна. – К., 2008. - 221 с.

Єгоров Г.С. Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах заходу / Єгоров Г.С., Лавриченко Н.М., Мельниченко Н. М., К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, – 2003. – 186 с.

Національна рада суспільних досліджень National Council for the Social Studies. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.socialstudies.org.

Партнерство для навичок 21го століття Partnership for 21st Century Skills. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.21stcenturyskills.org.

Програма інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютерізації сільських шкіл на 2001-2003 роки // Зб. уряд. норматив. актів України. - 2001. - №24. – С.17-22.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року./ Розпорядження КМУ № 1722-р від 27.08.10 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/8835.

Expectations of Excellence Сurriculum Standards for Social Studies. Draft Revision, 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.socialstudies.org/system/files/StandardsDraft10_08.pdf.

Expectations of Excellence Сurriculum Standards for Social Studies. Draft Revision, 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.socialstudies.org/system/files/StandardsDraft10_08.pdf.

ICT across the curriculum: A management guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://publications.teachernet.gov.uk/eOrderingDownload/DfES%200172%202004.pdf.

ICT@Europe.edu: Information and Communication Technology in European Education Systems - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/info_comm_eu_sys-oth-enl-t05.pdf

Ministry of Education, Finland (1995). Education, training and research in the information society: A national strategy. Chp 4. (ISBN 951-53-0388-5). Helsinki, Finland - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minedu.fi/infostrategy.html

The Iniciativa Estratégica del Gobierno para el desarrollo de la Sociedad de la Información INFO XXI- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ati.es/novatica/2000/145/vicizq-145.pdf

Published

2011-02-08

How to Cite

[1]
O. O. Hrytsenchuk, “THEORY AND METHODOLOGY OF ICT APPLICATION INTO A SOCIAL STUDY IN ABROAD AND UKRAINE: GENERAL APPROACHES”, ITLT, vol. 19, no. 5, Feb. 2011.

Issue

Section

Theoretical and methodological backgrounds of innovation educational environment development: world's trends

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>